Видеокамеры серии V60E Arctic Hawk - черно-белые (до t°= -46°C)

1
2
Видеокамеры серии V60E Arctic Hawk - черно-белые (до t°= -46°C)
V60EB 21029
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 2,9 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 850 мА, -460С…+500С
V60EB 21036
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 3,6 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 850 мА, -460С…+500С
V60EB 21057
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 5,7 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 850 мА, -460С…+500С
V60EB 21080
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 8 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 850 мА, -460С…+500С
V60EB 21120
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 12 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 850 мА, -460С…+500С
3
4
5
6