V25 C 21120

1
2
V25 C 21038
1/3”, 350ТВЛ, 0,8лк, f= 3,8 мм, полусфера, 12 В, 250 мА, -250С…+500С
V25 C 21057
1/3”, 350ТВЛ, 0,8лк, f= 5,7 мм, полусфера, 12 В, 250 мА, -250С…+500С
V25 C 21080
1/3”, 350ТВЛ, 0,8лк, f= 8 мм, полусфера, 12 В, 250 мА, -250С…+500С
V25 C 21120

V25 C 21120

1/3”, 350ТВЛ, 0,8лк, f= 12 мм, полусфера, 12 В, 250 мА, -250С…+500С
цена: $750.00
3
4
5
6