V25 B  21120

1
2
V25 B 21029
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 2,9 мм, полусфера, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V25 B 21036
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 3,6 мм, полусфера, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V25 B 21057
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 5,7 мм, полусфера, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V25 B 21080
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 8 мм, полусфера, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V25 B  21120

V25 B  21120

1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 12 мм, полусфера, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
цена: $450.00
3
4
5
6