V60NB 21120

1
2
V60NB 21029
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 2,9 мм, аудио, LED, кожух V60, ИК до 6 м., -250С…+500С
V60NB 21036
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 3,6 мм, аудио, LED, кожух V60, ИК до 6 м., -250С…+500С
V60NB 21057
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 5,7 мм, аудио, LED, кожух V60, ИК до 6 м., -250С…+500С
V60NB 21080
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 8 мм, аудио, LED, кожух V60, ИК до 6 м., -250С…+500С
V60NB 21120

V60NB 21120

1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 12 мм, аудио, LED, кожух V60, ИК до 6 м., -250С…+500С
цена: $602.00
3
4
5
6