V60MC 24038

1
2
V60MC 24038

V60MC 24038

Цвет., 350ТВЛ; 0,9лк, f=3,8мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 250 мА, -250…+500С
цена: $795.00
V60MC 24060
Цвет., 350ТВЛ, 0,9 лк, f= 6 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 250 мА, -250…+500С
V60MC 24080
Цвет., 350ТВЛ, 0,9 лк, f= 8 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 250 мА, -250…+500С
V60MC 24120
Цвет., 350ТВЛ, 0,9 лк, f= 12мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 250 мА, -250…+500С
3
4
5
6