V60MB 21036

1
2
V60MB 21029
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 2,9 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 150 мА, -250С…+500С
V60MB 21036

V60MB 21036

1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 3,6 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 150 мА, -250С…+500С
цена: $465.00
V60MB 21057
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 5,7 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 150 мА, -250С…+500С
V60MB 21120
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 12 мм, аудио, LED, кожух V60, 12В, 150 мА, -250С…+500С
3
4
5
6