V60 BB 21036

1
2
V60 BB 21029
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 2,9 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V60 BB 21036

V60 BB 21036

1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 3,6 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
цена: $450.00
V60 BB 21057
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 5,7 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V60 BB 21080
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 8 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V60 BB 21120
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 12 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
V60 BB 21160
1/3”, 410ТВЛ, 0,1лк, f= 16 мм, кожух V60, 12 В, 150 мА, -250С…+500С
3
4
5
6